O Zlatej rybke

Zlatá rybka je názov občianskeho združenia, ktoré vzniklo 30. 6. 2008  pri Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej. Cieľom občianskeho združenia je „plniť želania“ detí s mentálnym i kombinovaným postihnutím, ako aj sociálne slabým a odkázaným začleniť sa do spoločnosti pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

OZ zakladalo 13 členov, postupne sa však pridali a pridávajú ďalší.  Ďakujemesmiley

Spolupráca školy a OZ Zlatá rybka

Špeciálna základná škola v Spišskej Belej a OZ Zlatá rybka každoročne spolupracujú na mnohých projektoch. Tradíciou sú celoročné kreatívne projekty, ktoré v sebe každý rok nesú nejakú zaujímavú myšlienku. Je dobrým zvykom výsledky projektov prezentovať verejnosti na vernisáži v Galérii u anjela v Kežmarku a formou dražieb získať finančné prostriedky pre OZ Zlatá rybka.

Činnosť OZ Zlatá rybka.doc

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Zimná 21, 059 01 Spišská Belá
  • +421 0524591490, 0907942256

Fotogaléria

Počet návštev: 1585133